Příklad - oprava tlačítkové spony / nerezový motýlek

Oprava motýlkové nerezové spony (když se díl nedá sehnat, musí se opravit).

Bodové sváry nebyly dokonalé a mechanizmus zámku se rozpadl.

Svařované body byly zkrz převrtány a nahrazeny nýtovanými nerezovými spoji.