Mimosoudní řešení spotřebitelských soudních sporů (ADR)

Zákazník, který je spotřebitelem, má právo podat návrh na mimosoudní řešení sporu ze smlouvy s Marek Frýdl - hodinářství, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou.

Takový návrh se podává k České obchodní inspekci (ČOI):

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 44
110 00 Praha 1

Email: adr@coi.cz
Internetová adresa: adr.coi.cz

Jedná-li se o spor ze smlouvy uzavřené on-line, může spotřebitel k vyřešení takového sporu využít rovněž platformu pro řešení sporů online zřízenou Evropskou komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.