Odstoupení do kupní smlouvy

Formulář k odstoupení od kupní smlouvy

(V souladu s § 1829, odst. (1) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a nařízení č. 363/2013 Sb., nařízení vlády o vzorovém poučení o právu na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory a vzorovém formuláři pro odstoupení od těchto smluv)

 

Odstoupení od kupní smlouvy

Adresát (prodávající): Marek Frýdl hodinářství

Internetový obchod:https://hodinar-frydl.sluzby.cz/
Název firmy: Marek Frýdl hodinářství
Sídlo:Eliščina třída 439/14, 288 02  Nymburk
IČ:  11256575
Telefon:722 927 268
E-mail:marekfrydl@seznam.cz

 

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu zboží .............. pod číslem objednávky .............. .

 

Datum objednání:
Datum obdržení:
Jméno a příjmení spotřebitele:
Adresa spotřebitele:

 Podpis spotřebitele: (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

 Datum: